QIUziqin·LoFoTo

--------------------------------------
联系方式/Contact:
电话/TEL: +86-180-4988-8386
微信/WeChat: endliswen
QQ: 120-446-250

爱情的两面,曾经和现在。
曾经视之为珍宝,现在弃之如敝履。不止爱情,许多事情都是此一时彼一时,只是爱情的表现更为极端而已。

评论(1)
热度(11)

© QIUziqin·LoFoTo | Powered by LOFTER